ShopFA

Thanh Toán

Tác giả : BUY2SELL VIETNAM Ngày đăng: 09 May 2023

Buy2sell hỗ trợ các phương thức thanh toán sau:

1. Thanh toán bằng Paypal: áp dụng cho đơn hàng có giá trị cần thanh toán nhỏ hơn hoặc bằng số tiền có trong Ví Paypal hoặc tài khoản ngân hàng có liên kết với Paypal

2. Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa (Internet Banking): áp dụng cho thẻ ATM có đăng ký dịch vụ internet banking và thuộc ngân hàng có liên kết với Buy2sell.

3. Thanh toán bằng Thẻ tín dụng/ghi nợ: chỉ áp dụng cho 4 loại thẻ là Visa, Mastercard, JCB, American Express (Amex) được phát hành bởi tất cả các ngân hàng trong nước qua cổng thanh toàn Stripe.

4 Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng: áp dụng cho đơn hàng có giá trị thanh toán cuối cùng từ 20 triệu đồng trở lên, cho phép Người mua thanh toán bằng thẻ ATM nội địa, thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc chuyển khoản trực tiếp tại ngân hàng